Резултати от проучване след двудневен курс по йога на смеха

Как се чувстват хората след двудневно обучение по йога на смеха? Вижте резултатите!

В проучването участваха 87 души от различни български градове, които са преминали двудневен курс за инструктори по йога на смеха. На тях е предоставена анкета по 10 показателя и 2 колонки - "преди" и "след". В началото на обучението участниците попълват колонката "Преди", а в края на обучението - колонката "След". За всеки от показателите участникът трябва да посочи число между 1 и 10.

След изчисление на средните стойности, резултатите са впечатляващи. Вижте сами:

Ето и процентното изменение в показателите:

Способност да се смеем без причина - с 56% повече от преди.
Степен на умствена релаксация - с 51% повече от преди.
Степен на мускулна релаксация - с 58% повече от преди.
Степен на осъзнаване на дишането - с 57% повече от преди.
Степен на сприятеляване на участниците в групата - с 64% повече от преди.
Ниво на стреса - с 3% по-малко от преди.
Оптимизъм - с 24% повече от преди.
Настроение - с 36% повече от преди.
Енергийно ниво - с 23% повече от преди.
Ентусиазъм - с 30% повече от преди.

Провел проучването: Силвия Пенчева, учител по йога на смеха

Повече за обучението по йога на смеха научете тук.