Контакти

Клубът се намира на адрес:

Център Фрейле
бул. Мария Луиза 65, ет. 1
тел. 0883 395 978
info@laughteryoga.bg

Лице за контакт: Силвия Пенчева