Препоръка от Уникредит Булбанк

От името на УниКредит Булбанк АД изразявам благодарност към Център Фрейле за организирането на сесия по йога на смеха с участието на колеги, включени в една от програмите за развитие в нашата организация.

Причината за ангажирането на Център Фрейле в тази връзка беше да въвлечем колегите в едно различно и позитивно преживяване, в което да участват заедно. Освен споделяне на емоцията един с друг, ефектът, който търсихме, беше да дадем на участниците възможност да наблюдават себе си и своите реакции в ситуация, която е различна от всичко, с което свързват ежедневието си. В допълнение, разбира се, искахме да ги насърчим да мислят в посока на търсене на възможности за освобождаване от стреса, ако виждат такава необходимост за себе си.

Като организатор на събитието отчитам, че целите ни бяха изпълнени в значителна степен. В бъдещата си работа бих имала предвид услугите на Център Фрейле, които да бъдат включени самостоятелно или като част от събития с цел сплотяване на екипи. Техниките, на които Център Фрейле учи, могат да се използват и при управлението на екипи, чиято работа е свързана с високи нива на стрес.

Препоръчвам включването в йога на смеха (индивидуално или като група) на всички, които биха искали се научат как да предизвикват и да се зареждат от усмивката си.

С уважение,
Искра Димитрова