Семинари

Провеждаме различни семинари и програми, които могат да ви бъдат полезни и да ви научат как да прилагате йога на смеха. Освен изброенитe, е възможно да бъде изготвена специална програма според различните случаи.

Разгледайте възможностите за семинар измежду нашите предложения:
Кратки програми
Полудневни програми
Целодневни програми
Дългосрочни програми

Ако искате да заявите семинар или програма, свържете се с нас.